Foto: Mostphotos Två renar har dödats och hjorden skingrats, men skyddsjakt går inte att bevilja.

Rendödande varg får inte skyddsjagas

Två renar har vargdödats i området och renhjordarna skingras. Men skyddsjakt tillåts inte i nuläget då det inte har gått att fastställa att det inte rör sig om någon genetiskt viktig varg.

Det är i närheten av Jörn i Västerbotten som vargen orsakar en sameby problem och skada.

– Vid två tillfällen har vi kunnat dokumentera vargdödade renar i området, säger Ellinor Sahlén, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten.

Hon fortsätter:

– Men det är att jorden skingras som är det jobbigaste för samebyn.

Ansökt om skyddsjakt

Efter det att länsstyrelsens personal spårade vargen för första gången den 16 november har samebyn ansökt om skyddsjakt.

Men i nuläget kan skyddsjakt inte beviljas om det inte går att fastslå att det inte handlar om en genetiskt viktig varg.

– Vi har skickat in två omgångar prover utan att kunna identifiera den. Då räcker inte det som har hänt upp till nivån för att skyddsjakt ska kunna beviljas, säger Ellinor Sahlén.