Rennäringen hotas av rovdjuren

Öje Danell, professor i renskötsel vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, slår nu larm om att rennäringen riskerar att krascha på grund av rovdjurstrycket. Enligt honom är situationen akut. 
– Det kan hända inom tio års tid, säger han till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Redan tidigare har Danell konstaterat att renskötare lever under hård press. Turism, skotertrafik, låga priser på köttet och ständiga rättsprocesser tär hårt på näringen.
Dock är den mest akuta frågan den som handlar om rovdjuren, menar Danell.
Omkring 45 000 renar rivs av rovdjur varje år, uppskattar SLU. En renägare förlorar därmed närmare 20 procent av nettohjorden på grund av rovdjur. 70 000-75 000 renar slaktas dessutom årligen.
Jämfört med fårnäringen får renägarna räkna med ett betydligt högre svinn.

Får inte säga noll procent
– Inom fårnäringen har man sagt att en procent rovdjursdödade djur varje år är en acceptabel nivå. De kan inte säga noll procent, för då har de sagt att det inte får finnas några rovdjur i Sverige, säger Öje Danell till NSD.
Problemet för renägarna är att det ofta är producerande djur som försvinner – vajor som har kalvar eller ska kalva under kommande år.
Enligt Öje Danell beror det akuta läget på om att ytterligare 10-20 procent av renarna försvinner kommer det inte att finnas tillräckligt med honkalvar för att ersätta de dödade vajorna på ett par generationer.

Hotas av konkurs
– Det är alltså oerhört dramatiskt. När renägarna står inför risken att gå i konkurs kommer säkert många att slakta ut sina renar för att rädda sina pengar och göra problemet än mer akut, säger han till NSD.
I Halla i Finland är redan skräckscenariot en verklighet. De har mindre rovdjur, men lider ändå stora skador.
Varken regering eller ansvariga myndigheter vill lyssna på varningarna, menar Danell.

Färre rovdjur enda lösningen
Enligt honom är det enda sättet att få bukt med problemet att minska på rovdjursstammarna. Ökade ersättningar är inte lösningen. 
– De nationella målen för rovdjuren måste omprövas eftersom trycket är så horribelt högt i dag. På lång sikt finns det inte underlag för den här stora stammen av rovdjur, säger Öje Danell till NSD.