– Rensa upp i länsstyrelsen eller avgå. Det kravet på landshövdingen i Dalarna kommer från JRF:s länsbas Malte Sandström.
Foto: Johan Boström – Rensa upp i länsstyrelsen eller avgå. Det kravet på landshövdingen i Dalarna kommer från JRF:s länsbas Malte Sandström.

”Rensa upp träsket, Norrfalk”

– En enig distriktsstyrelse för JRF i Dalarna beslutade vid senaste styrelsemötet att ge landshövdingen tre månader på sig att röja upp i träsket. Om hon inte förmår att få ordning på sina tjänstemän bör hon inse sitt tillkortakommande och avgå.
Det säger Malte Sandström, länsbas för Jägarnas Riksförbund i länet.

Både Jägareförbundet och Folkaktionen ny rovdjurspolitik i Dalarna har tidigare uttalat att de saknar förtroende för landshövdingen Maria Norrfalk och den övriga länsledningen.
Nu går JRF på samma linje.
– Vår uppfattning är att det står helt klart att tjänstemän på länsstyrelsen agerar i någon form av egenintresse när det gäller skyddsjaktsansökningar och tilldelning av jakt på björn och lo, kommenterar Malte Sandström.
Han hävdar att länsledningen vid tilldelning av jakt på rovdjur bortser från viltförvaltningsdelegationens majoritetsbeslut och därmed bryter mot såväl riksdagens som regeringens intentioner.

”Ogrundade spekulationer”
– Att tjänstemän vid länsstyrelsen går ut i allmänna media med ogrundade spekulationer och påståenden om tjuvjakt på varg kan inte vara av någon annan avsikt än att i akt och mening svartmåla och misstänkliggöra hela jägarkåren, dundrar JRF-ordföranden i Dalarna.
När landshövdingen hävdar att hon inte hade en aning om detta visar det bara på kaos och bristande kontroll inom förvaltningen, anser Malte Sandström.
Han tycker att länsstyrelsen i Dalarna gör helt egna tolkningar av de regler som gäller när det ska beslutas om skyddsjakter och jaktkvoter på rovdjur.
– Om man ser hur frågorna behandlas i andra län funderar man på om alla län har samma lagbok, kommenterar Malte Sandström.

Rekommenderar bojkott
Nu tycker JRF i länet att jägarna bör bojkotta både inventeringar och eftersök på trafikskadat vilt.
– Vi har i årtionden skött eftersök av trafikskadat vilt. På grund av varg kan vi inte tillfullo utföra vårt uppdrag. Därför rekommenderar vi våra medlemmar att avsäga sig uppdraget, förklarar länsbasen.
Vid den senaste årsstämman beslutade JRF att förbundet skall delta på central, regional och lokal nivå i eftersöksorganisationen.
– Men med anledning av länsstyrelsens ageranden, och de metoder som tillämpas kommer, vi i fortsättningen även att rekommendera medlemmarna att inte att ställa upp på några viltinventeringar, säger Malte Sandström
– Trots flera års försök med samverkan och diskussioner, vägrar Landshövdingen och länsstyrelsens tjänstemän ATT lyssna på lokalbefolkningen. Det har tvingat fram vårt ställningstagande, avslutar han.