Foto: Mostphotos Riksdagen har nu enats om att vargstammen i Sverige behöver minskas rejält.

Riksdagen uppmanar regeringen att halvera vargstammen

Vargarna i Sverige bör vara närmare 170 än 270 i antal. Och den skandinaviska vargstammen bör samförvaltas med Norge. Det beslutade riksdagen i går att rikta som tillkännagivanden till regeringen.

Det har gått åtta och ett halvt år sedan riksdagen den 10 december 2013 tog ställning till propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Då beslutade våra folkvalda att gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige skulle vara inom spannet 170–270 individer.

Sedan dess har dock Naturvårdsverket, med stöd av forskare, höjt golvet till 300. Och resultatet från den senaste inventeringen lär landa i att det i vintras var cirka 470 vargar i Sverige.

Halverad miniminivå

De senaste årens utveckling fick en majoritet i miljö- och jordbruksutskott att för två veckor sedan enas om ett förslag som uppmanar regeringen att se till att miniminivån för varg sänks till 170, det vill säga nästan halveras.

I går var det dags för votering.

158 riksdagsledamöter röstade ja, 140 nej, 1 ledamot avstod och 50 var frånvarande. De som var för förslaget var en socialdemokrat, samt samtliga moderater, sverigedemokrater, centerpartister och kristdemokrater som röstade.

Ett annat vargförslag från utskottet som riksdagen i går ställde sig bakom med stor majoritet är att regeringen ska se till att Sverige verkar för att det tas fram en gemensam skandinavisk förvaltningsplan för den skandinaviska vargstammen, eftersom djuren rör sig mellan länderna.