Foto: Dave Willman/MostphotosRullstolsburna jägare ska få jaga även varg och björn från fordon där motorn varit avstängd i minst fem minuter.

Rörelsehindrade får utökad jakt

Får jaga även björn och varg från motorfordon
(UPPDATERAD) Jägare som är bestående rörelsehindrade får jaga fler arter med hjälp av motorfordon, enligt ett regeringsförslag. Rullstolsburna jägare ska få jaga även varg och björn från fordon där motorn varit avstängd i minst fem minuter. Förslaget har gjorts bland annat efter skrivelser från Jägarnas Riksförbund (JRF)

Enligt regeringens förslag ska personer med bestående funktionsnedsättning, efter en begränsad tillståndsprövning, kunna jaga även fåglar samt vilt som varg eller björn från motordrivet fordon.
– Det här är en viktig icke-diskrimineringsfråga. Jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning. Jag ser fram emot att ta del av de synpunkter som kommer att komma in, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Avstängd motor i minst fem minuter
Naturvårdsverket eller länsstyrelsen ska även i fortsättningen pröva och utfärda tillstånd för jakt från motordrivna fordon. I fortsättningen ska myndigheten enbart bedöma om den enskilde kan anses ha ett bestående rörelsehinder om det handlar om att jaga från ett fordon med avstängd motor. Med ett sådant tillstånd är villkoret att jakten endast får påbörjats efter det att motorn har varit avstängd i minst fem minuter.
Ändringarna i jaktförordningen ska börja gälla från och med den 1 juli 2018 och remisstiden går ut den 1 mars.

Bygger på förslag från JRF
Regeringsförslaget bygger delvis på skrivelser från Jägarnas Riksförbund (JRF) och länsstyrelsen i Norrbotten.
Det var vid en JRF:s årsstämma som det antogs en motion om att JRF ska jobba för att underlätta jakt för rörelsehindrade.
JRF har även påpekat att terrängkörningslagstiftningen begränsar för rullstolsburna jägares möjlighet att kunna köra ut i jaktmarkerna. Även dessa regler behöver ses över, framhåller JRF.
I remissen som regeringen sänt ut om ändringarna framgår att Jägareförbundet påpekat att det i praktiken bara är cirka 200 jägare som kan komma att beröras av undantagen från reglerna.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...