Nya regler gör att rovdjursdrabbade djurägare kan ansöka hos länsstyrelsen om ersättning för transport och destruering av kadaver när boskap dött efter till exempel vargattacker. Nyordningen välkomnas av Jägarnas Riksförbund.
Foto: Shutterstock.com Nya regler gör att rovdjursdrabbade djurägare kan ansöka hos länsstyrelsen om ersättning för transport och destruering av kadaver när boskap dött efter till exempel vargattacker. Nyordningen välkomnas av Jägarnas Riksförbund.

Liten lindring för vargdrabbade

Kan ersättas för hantering av kadaver

Lagom till en våg av vargattacker mot får i Sverige kommer nya bestämmelser som gör att djurägare i fortsättningen även kan få ersättning för att ta reda på kadaver efter rovdjursattacker.

På drygt en vecka har det från 6 maj varit fyra olika vargattacker mot får i Västmanland, Östergötland, Småland och Värmland, som lämnat kadaver efter sig både i och utanför hagarna.
I det senaste fallet, i norra delen av Grums kommun i Värmland, avlossade fårägaren två varningsskott mot en varg som jagade ett överlevande får i riktning mot platsen där det låg fyra döda får.

Liten lindring i vargläget
En liten lindring i vargläget är att Naturvårdsverket den 9 maj beslutade att ändra föreskrifterna om bidrag och ersättningar för viltskador.
Nyordningen innebär att länsstyrelserna får möjlighet att ersätta kostnader när djurägare tagit reda på kadaver efter rovdjursangrepp mot boskap. Djurägare ska kunna slippa stå för kostnaderna när kadavren transporterats bort och destruerats.

”Kan bli kostsamt för enskilda”
– Det är positivt att möjligheterna att få bidrag utökas eftersom det kan bli kostsamt för enskilda djurägare när rovdjursdödade djur ska transporteras och tas om hand på en destruktionsanläggning, kommenterar riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund, JRF.
Det är inte tillåtet för djurägare att gräva ned eller lägga ut boskapskadaver.
Ändringen gäller från den 15 juni och det går att ansöka om bidrag för kostnader som uppkommit efter den 1 januari förra året.