Sten Bergheden (M) kritiserar att inrikesminister Mikael Damberg (S) låter Polisen lägga tid på kontroller av skjutbanor när det saknas resurser för att bekämpa den grova brottsligheten fullt ut.
Sten Bergheden (M) kritiserar att inrikesminister Mikael Damberg (S) låter Polisen lägga tid på kontroller av skjutbanor när det saknas resurser för att bekämpa den grova brottsligheten fullt ut.

Minister låter Polisen jaga legala skyttar

Inrikesminister Mikael Damberg (S) gör inget för att styra upp polisens utökade kontroller av skjutbanor, enligt ett svar som kom i går. Sten Bergheden (M) är kritisk mot att polisen får fritt fram att kontrollera legala skyttar ännu mer, när det är brist på resurser för brottsbekämpning.

Alla skjutstationer ska besiktigas inför till exempel jaktstigar eller fältskytte, enligt utkast till nya föreskrifter som tagits fram av Polismyndigheten.
Ministern som är ansvarig för Polismyndigheten har fått flera frågor i riksdagen om nyordningen, vars byråkrati och avgifter försvårar betydligt för skytterörelsen. Tidigare har Mikael Damberg duckat och hänvisat till dialogmöten med Polismyndigheten och skyttesammanslutningar.

Rimligt när polisbristen är akut?
Den 10 juli ställde M-politikern Sten Bergheden en skriftlig riksdagsfråga till Mikael Damberg om det är rimligt att polisens resurser ska gå till kontroller av lagliga skjutbanor när polisbristen är akut och polisen inte hinner med brottsbekämpningen fullt ut. Inrikesministern fick även frågan om han tänker agera på något sätt i frågan.
I går kom svaret från Mikael Damberg, där han pekar på att de berörda skytteorganisationerna har möjlighet att yttra sig i en innan det blir beslut om de nya föreskrifterna.

Damberg låter Polisen avgöra
”Det är Polismyndigheten som avgör hur resurserna ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter och mål som myndigheten har”, skriver Mikael Damberg om kontroller av legala skyttar.
Underförstått ska jakten på de legala skyttarna inte ta udden av brottsbekämpningen eftersom Damberg pekar på att regeringen är fast besluten att se till att antalet anställda hos Polisen ökar med 10 000 fram till 2024.

”Anmärkningsvärt att ministern är passiv”
Sten Bergheden (M), som fått partiets huvudansvar för arbetet med jakt- och vapenfrågor i justitieutskottet i riksdagen, är missnöjd med svaret från Damberg.
– Det är mycket anmärkningsvärt att ministern sitter helt passiv och tydligen accepterar att polismyndigheten lägger tid och resurser på att utöka kontrollen av landets skjutbanor samtidigt som polisen inte har resurser och tid till att klara av att bekämpa den grova brottsligheten i landet fullt ut, kommenterar Sten Bergheden.
– Det är viktigt att jägare och sportskyttar kan träna och utöva sin sport och vi kommer att bevaka detta mycket noga, tillägger han.