Moderaternas vapen- och jaktgrupp, med Sten Bergheden i spetsen, har flera förslag till hur man ska förkorta ansökningstiderna för vapenlicenser.
Foto: NanoStock / Shutterstock.com Moderaternas vapen- och jaktgrupp, med Sten Bergheden i spetsen, har flera förslag till hur man ska förkorta ansökningstiderna för vapenlicenser.

Så kan licenskaoset botas

Moderaternas vapen- och jaktgrupp skriver nu en motion till riksdagen med olika förslag som kan göra att ansökningar om vapenlicenser kan handläggas enklare och snabbare.

Riksdagsledamoten och jägaren Sten Bergheden (M) som var initiativtagare och ledare för moderaternas vapen- och jaktgrupp går nu vidare, tillsammans med de övriga i gruppen, med förslagen i en motion till Sveriges riksdag.
Han föreslår en modernisering av vapenlagstiftningen och att den behöver förbättras på ett antal punkter. Motionen innehåller 20 förslag på förändringar. Bland annat föreslås att vapenhandlare med särskild auktorisation ska kunna lämna ut vapen och licens direkt över disk när ett vapen byts mot ett annat vapen i samma vapenklass.

”Ska gå snabbare”
– Med dessa förslag underlättar vi för jägare och skyttar att kunna få sina licenser i tid. Det ska gå snabbare att få licens, vi vill också se över vapengarderobens storlek och utöka den och vi föreslår att de särskilda regler som finns kring femte och sjätte vapnet i garderoben slopas, säger Sten Bergheden (M).
– Nu lägger vi från den moderata arbetsgruppen en gemensam motion och vi hoppas få ett brett stöd för dessa förbättringar i Sveriges riksdag, säger Sten Bergheden (M), själv jägare och personvald riksdagsledamot från Skaraborg.

Vill du läsa motionen? Klicka här!