Ett tiotal fjällgäss är hittills i år inrapporterade från Norrbotten.
Foto: Shutterstock Ett tiotal fjällgäss är hittills i år inrapporterade från Norrbotten.

Så ska fjällgåsen räddas

Ornitologer och forskare försöker rädda fjällgåsen, som klassas som akut utrotningshotad. Förra året gjordes en utplantering av 54 gäss som man hoppas ska rädda arten, berättar P4 Norrbotten.

Fjällgåsen är Sveriges mest sällsynta häckfågel, akut hotad enligt Artdatabanken. Forskarna uppskattar att det 2014 fanns mellan 55 och 60 gäss i landet.
54 fåglar med ryskt ursprung planterades ut förra året och nu har några av dem återvänt till Arjeplogsfjällen efter sin övervintring.
– Ja, ett tiotal fåglar är tillbaka i länet. Problemet är att vi är stort län och få fågelskådare för att få en bra bild av hur många som anlänt, säger Stefan Holmberg, Norrbottens ornitologiska förening och som jobbar med fjällgåsprojektet, till P4 Norrbotten.

Fosterföräldrar
Forskarna vet inte svaret ännu, men de tror att bland annat rödrävens utbredning i fjällvärlden är en starkt bidragande orsak till problemen för fjällgåsen.
Forskarna tror också att jakt i övervintringsområdena i södra Ryssland kan bidra. Därför försöker man använda vitkindade gäss som fosterföräldrar och prägla fjällgäss att övervintra i Tyskland och Holland istället.