Den växande vildsvinsstammen märks även i statistiken för viltolyckor i trafiken. Det blir allt vanligare att bilister kör på vildsvin.
Foto: Göran Ekström Den växande vildsvinsstammen märks även i statistiken för viltolyckor i trafiken. Det blir allt vanligare att bilister kör på vildsvin.

Så ska vildsvinen tacklas

Det behövs nya konstruktioner för fällfångst av vildsvin, anser Jägarnas Riksförbund apropå Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram en plan för framtida förvaltning av den växande vildsvinsstammen.

– Olika hjälpmedel som belysning, jakt från fordon och jakttider bör ses över. Det är också av största vikt att klara rekommendationer om lämpliga hundar tas fram, kommenterar Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent i Jägarnas Riksförbund.

Ersättningsfrågan är het när det gäller vildsvinens framfart i jordbrukslandskapet.

– Jägarnas Riksförbund anser att ingen statlig ersättning skall ges för vildsvinens skador på grödor. Vildsvinet skall hanteras som övriga jaktbara arter i jaktlagstiftningen, säger Arne Karlsson.

I ett svar på Naturvårdsverkets remiss om vildsvinsförvaltningen pekar förbundet på att verket bör bilda en speciell arbetsgrupp. Gruppen ska bland annat sammanställa rekommendationer om samverkan, utfodring och jaktmetoder.

– Det behövs samverkan på det lokala planet för att klara balansen i vildsvinpopulationens tillväxt och utbredning, framhåller Arne Karlsson.

Uppgift för lokala samråden

Jägarnas Riksförbund anser att dagens lokala samråd kan bli ett bra forum för vildsvinsförvaltningen.

Detta är några ämnen som bör behandlas i samråden:

o Rekommendationer om effekter som utfodringen medför, till exempel olika foder.

o Rekommendationer till avtal om jakträttsupplåtelser mellan markägare och jägare gällande vildsvinsförvaltningen.

o Redovisning av olika jaktformer och dess olika effekter på familjegruppernas hemområden.

o Rekommendationer till markägare och jägare om åtgärder när vildsvinen kommer in på nya marker och vill etablera sig.