Samarbete för att minska vildvinsskador

LRF höll ett möte för jägare och markägare i Kyrkhult, Blekinge, torsdagen den 6 november. Mötets syfte var att få igång ett samarbete kring vildsvinen i trakten. Över 90 personer kom till mötet, som hade rubriken ”Vildsvin – hot eller möjlighet”.

– Det gäller att börja prata med varandra i stället för om varandra, säger Mattias Johansson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Blekinge, till Blekinge Läns Tidning, BLT.
Synen på vildsvinen är ofta olika beroende på om man är jägare eller markägare.
– Markägaren ser vildsvinen som ett hot medan jägare ser dem som en tillgång, berättar Björn Olsson, LRF:s Kyrkhultsavdelning, för BLT.

Många små fastigheter
Enligt Björn Olsson har vildsvinsproblemen ökat under de senaste två-tre åren. Med en växande stam ökar också skadorna, menar han.

I Kyrkhult är det största hotet att det finns så många små fastigheter. 
– Om man jagar på små marker sticker grisarna bara vidare till andra områden. Därför måste man organisera större områden där jakt kan bedrivas, säger Björn Olsson till BLT.
En dialog mellan markägare och jägare är viktigast för att kunna lösa situationen.

Hitta en bra balans
– Det gäller att hitta en balans så att de förstår varandra. Det går inte att ha en nolltolerans när det gäller skador på jordbruket. Då kan man inte ha något vilt över huvud taget, säger Mattias Johansson till BLT.
Att de dessutom samarbetar kring förvaltningen av vildsvinen är också en viktig del av det förebyggande arbetet.
– Jägarna kan hjälpa markägarna att sätta upp elstängsel runt åkrarna och markägarna kan köpa in foder, eftersom de kan dra av momsen, menar Mattias Johansson i BLT.