Foto: Shutterstock Renarna som befinner sig på vinterbete hotas av järvens närvaro. Nu får samebyn skjuta en individ på skyddsjakt.

Sameby får skjuta en järv – gäller även vid överklagan

Mittådalens sameby får tillstånd att skjuta en järv på skyddsjakt, meddelar länsstyrelsen i Jämtlands län. Myndigheten understryker att beslutet gäller oavsett om det överklagas eller ej.

I början av november ansökte Mittådalens sameby om skyddsjakt på järv i anslutning till platsen där man håller renarna på vinterbete, vid Glöte och Dravagen – ansökan lämnades in innan samebyn inledde arbetet med att flytta 1 500 renar, rapporterar Tidningen Härjedalen.

Två tillfällen

Vid två tillfällen har samebyn fått komplettera sin ansökan, men nu beslutar man att en järv får skjutas med start den 6 december. Som längst får jakten pågå till och med den 21 december.

Utan hinder

Inledningsvis i sitt beslut fastslår länsstyrelsen att man också beslutar att ”detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas”.