Björnarna rör sig mot kalvningsland i fjällen och Tåssåsens sameby har nu beviljats skyddsjakt på ytterligare två individer.
Foto: Shutterstock Björnarna rör sig mot kalvningsland i fjällen och Tåssåsens sameby har nu beviljats skyddsjakt på ytterligare två individer.

Sameby får skyddsjaga två björnar

Tåssåsens sameby får skyddsjaga två björnar som befinner sig mellan Oviksfjällen och Anarisfjällen. En dödad renkalv föranledde att länsstyrelsen i Jämtland godkände ansökan.

Det är P4 Jämtland som rapporterar om att det finns runt 1 000 renar i Tåssåsens kalvingsland. Samebyn misstänker att en björn har dödat en renkalv och länsstyrelsen godkände skyddsjakten för att ytterligare skada inte skulle uppstå.
Tossåsens sameby beviljades skyddsjakt på tre andra björnar i förra veckan. Då handlade det om en hona och två ungar som rörde sig i trakterna runt Anarisfjället.