Sameby överklagar om Junseletiken

Frågan om den finskryska vargtiken i Junsele och avlivningen av henne fortsätter mala i de rättsliga kvarnarna. Nu överklagar Vilhelmina södra sameby Förvaltningsrättens stopp av skyddsjakten och saken kommer upp i Kammarrätten.

Det är andra gången som bevarandeorganisationerna lyckats stoppa den skyddsjakt som Naturvårdsverket beslutat om. Följden blir att den finskryska vargtiken uppehåller sig i renskötselområdet.
I sin överklagan till Kammarrätten pekar samebyns juridiska ombud på att situationen med vargen mitt i renhjordarna skapar en ohållbar situation, med dödade renar, skingrade hjordar och stressade dräktiga vajor.
Det går inte längre att bedriva ordnad renskötsel i området, skriver samebyn.

Hänvisar till folkrättsligt skydd
I sin överklagan menar samerna på att en skyddsjakt på flyttvargen ryms inom EU:s art- och habitatkrav.
”Samerna, dess livsstil och kultur åtnjuter ett folkrättsligt skydd genom bland annat Förenta nationernas konvention om mänskliga och politiska rättigheter (CCPR), artikel 27. Konventionen stadgar en rätt för urfolken och minoriteter att kräva skydd av staten för sin livsstil. Detta innefattar även urfolkens rätt till medbestämmande i angelägenheter som berör dem”, skriver samebyn i sin överklagan.

Läs hela dokumentet här.