Shutterstock Samebyn befarar att förekomsten av lodjur i renarnas vinterbetesmarker ska leda till allvarlig skada.

Samebys begäran om skyddsjakt på lodjur avslås

Samebyn ville få till stånd skyddsjakt på ett lodjur som skrämt renar. Nu avslår länsstyrelsen i Jämtlands län ansökan med hänvisning till att skadorna har upphört.

Det är Östersunds-Posten som skriver om en händelse som inträffade den 8 december då ett lodjur jagade upp fyra renar på vägen nära Litsnäset norr om Östersund.

Ett av djuren blev påkört och dagen därpå lämnade samebyn Jovnevaerie in en ansökan om skyddsjakt.

Tidigare problem

Bland annat anförde man att det har funnits problem under tidigare år med lodjur som rivit renar, problem som kvarstått trots framgångsrika skyddsjakter.

Men länsstyrelsen i Jämtland gör bedömningen att det inte längre finns någon pågående allvarlig skada och avslår ansökan.