Samernas rovdjursknep vidareutvecklas

Viltskadecenter går nu ut med en kampanj bland renägarna för att samla in kunskap om hur man i gamla tider fredade sig mot vargangrepp. Förhoppningsvis kan de gamla skrämselmetoderna utvecklas för att passa den moderna renskötseln.

Viltskadecenters kampanj är egentligen en del av ett större uppdrag från regeringen, nämligen att få fram verksamma metoder för att förebygga rovdjursskador på rennäringen, som har bekymmer med både järv, lo, björn, i förekommande fall varg, samt kungsörn.
Ett första steg var att starta predationsstudien på björnar i Uttra Sameby utanför Jokkmokk. En mängd björnar och renar har radiomärkts för att få klarhet hur björnpredationen ser ut.
– Förhoppningsvis får vi svar på vilka effekter olika åtgärder kan ha, till exempel om vissa björnindivider jagas eller om björnstammen ska decimeras inom ett område. Kanske lönar det sig att låta renkalvingen ske inom hägn, säger Jens Karlsson på Viltskadecenter.

Gamla erfarenheter
Den kampanj som Viltskadecenter nyligen startade är ett sätt att dokumentera gamla erfarenheter.
– Vi behöver ju inte uppfinna hjulet två gånger, konstaterar Jens.
– Problematiken med rovdjur är inte ny inom rennäringen. Genom historien har det säkert funnits olika knep för att handskas med rovdjuren och vi vill undersöka hur effektiva de är och hur de kan utvecklas för att passa den moderna renskötseln.
Kampanjen är annonserad på Viltskadecenters hemsida. För att locka renägarna att höra av sig erbjuder man också en gratis björnhundskurs, värd 2 000 kronor, för de fem bästa förslagen. Viltskadecenter kommer också att driva kampanjen vid olika möten och aktiviteter bland renägarna.