Myndigheterna hoppas att den nyinträttade patrullen, som består av polis och jakt- och fiskeövervakare, ska öka kunskapen om omfattningen av det illegala dödandet av varg i östra Finland.
Foto: Shutterstock Myndigheterna hoppas att den nyinträttade patrullen, som består av polis och jakt- och fiskeövervakare, ska öka kunskapen om omfattningen av det illegala dödandet av varg i östra Finland.

Samverkan mot illegal vargjakt

Kan samverkan mellan polis och de lokala jakt- och fiskeövervakarna i Finland stoppa illegalt vargdödande? Det prövar man nu med en gemensam patrull som ska övervaka naturresursbrott i främst östra Finland.

En orsak till den långsamma tillväxten av vargstammen i Finland är illegal jakt. Att döda en varg kan i vissa fall rubriceras som ett naturresursbrott, men få ställs till svars för brottet, skriver Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
Från och med december övervakas dock naturresursbrott i östra Finland gemensamt av en nyinträttad patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare, som man hoppas ska öka kunskapen om omfattningen av det illegala dödandet av varg.

Ska hjälpa lokalbefolkningen
Patrullen ska dessutom bistå vid utredningar, hjälpa lokalbefolkningen att planera åtgärder i situationer där vargen utgör ett hot mot människor, hundar eller husdjur, och övervaka så att fördrivning av varg och skyddsjakt sker på ett ändamålsenligt sätt.
I huvudsak arbetar patrullen i landskapen Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax, men vid behov även i andra områden. Jakt- och fiskeövervakarna är anställda av Forststyrelsen som förvaltar finska statens mark- och vattenområden.
– Med hjälp av polisens befogenheter kan patrullen arbeta på både privatägd och statsägd mark, säger Juha Ahonen, överinspektör vid Forststyrelsen.

Ingår i sexårigt EU-projekt
Den nyinträttade patrullen ingår det sexåriga EU-projektet VargLIFE, vars mål är att främja människans och vargens samexistens, som Jakt & Jägare har rapporterat om tidigare. Det satsas närmare 60 miljoner kronor på projektet.