SCA-jakter gott exempel?

I maj i år publicerades SCA en uppförandekod – ett dokument över hur anställda i bolaget förväntas uppföra sig för att upprätthålla SCA:s goda namn. Trots detta rapporteras det hur bolagets egendomar används till privata ändamål och att det förekommer tveksamma uppföranden i samband med jakt, rapporterar SvD Näringsliv.

I den står det att varje medarbetare har ett ”personligt ansvar för att förstå och följa Uppförandekoden.”.
Så här sammanfattas koden:
”Uppförandekoden är ett uttryck för vilka vi är och hur vi gör affärer i SCA. Vi vill skapa värde för våra intressenter och skapa goda relationer med våra medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare, samhället och våra affärspartners. Detta gör vi utifrån våra kärnvärden Respekt, Ansvar och Högklassighet.”
I uppförandekoden finns en rubrik som lyder ”DU SKA INTE använda företagets resurser för privata syften” och det står att SCA:s chefer har ett än större ansvar för att uppföra sig korrekt.
Det innebär att föregå med gott exempel och att vara tillgänglig för medarbetare som har etiska frågor eller som vill anmäla en överträdelse.”

Tveksamt uppförande avslöjat i media
I SvD Näringslivs och N360 har det i en artikelserie rapporterats om hur ordförande för SCA har flugit jakthundar, barn och barnbarn i bolagets plan, att lokala jaktlag kastats ut, att helikopterförare ombetts att hämta alkohol när det varit jakt och hur bolagets plan har skickats på uppdrag av privat karaktär.
Dessutom disponerar styrelseordförande Sverker Martin-Löf en jaktstuga som bolaget betalat och VD Jan Johansson har tagit med sin fru på utlandsresor.