SD-stöd för viltmyndighet

Den 2 december hade miljö- och jordbruksutskottet ett möte där Alliansen föreslog att lyfta ut ett yrkande om en ny viltvårdsmyndighet ur budgetprocessen. Detta förslag stöds av Sverigedemokraterna, meddelar partiet i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna (SD) stöder Alliansens förslag om att lyfta frågan om en ny viltvårdsmyndighet ur den pågående budgetprocessen. Det möjliggör att partiet kan vara med och driva frågan när den återkommer som motion, skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

Till årsskiftet?
Den strategin har redan presenterats av moderaternas jaktpolitiske talesperson, Ulf Berg.
Lyfts frågan om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet ut från budgetprocessen kan det istället bli en motion i utskottet, som resulterar i att myndigheten inrättas redan runt årsskiftet.
En ny viltmyndighet skulle innebära att jakt- och viltvårdsfrågorna dras bort från Naturvårdsverket.

”Ger bättre dialog”
– En så stor och viktig fråga som jakt, som berör så många människor i stora delar av landet bör inte hanteras av en stor statlig myndighet med så många olika ansvarsområden. Ansvaret bör ligga på en renodlad myndighet för jakt- och viltvårdsfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring som skapar underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt, säger Runar Filper, Sverigedemokraternas jaktpolitiska talesperson, i pressmeddelandet.

Vill ena Sverige
SD menar att de vill verka för en myndighetsutövning som håller ihop Sverige, hellre än att sprickan mellan stad och landsbygd växer.
– En ny jaktmyndighet ser vi som en del i denna strategi. Vår starka vågmästarställning i riksdagen ger oss just nu utmärkta möjligheter att driva denna fråga, avslutar Runar Filper i pressmeddelandet.