Sekretess om flyttvargar omprövas

Det kan hända att Naturvårdsverket backar från beslutet att hemlighålla flyttvargarnas positioner under vandringen.
– Vi ska ta upp saken till förnyad diskussion och göra en djupare genomlysning av ärendet, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket.

Jakt & Jägare berättade i måndags att Naturvårdsverket beslutat hemlighålla de båda flyttvargarnas positioner under vandringen. Den information som hittills funnits öppet på vargwebben stoppas.
– Vi gör det för att vi tror att det är bäst för alla parter. När människor får höra att det är varg i området blir de oroliga. Vi vill inte att de ska oroa sig i onödan, sade handläggaren Helen Lindahl Wik.

Ska diskuteras igen
Men nu meddelar Ruona Burman att saken ska diskuteras igen.
– Det var en preliminär bedömning Helen Lindahl Wik redogjorde för. I början av nästa vecka kommer vi att göra en djupare analys av saken, för att se vilka uppgifter vi kan offentliggöra. Men det är inte säkert att vi kommer fram till någon annan ståndpunkt, säger Ruona Burman.
Det Naturvårdsverket har att beakta är det stora allmänintresse som finns för hur vargarna rör sig. För enskilda människor, inte minst löshundsjägare, är det av stor vikt att veta om det plötsligt kan finnas varg i området.
– I grund och botten ha vi ingen rätt att sekretessbelägga uppgifterna om de inte kan utgöra någon fara för djurens säkerhet, säger Ruona Burman.
Begränsad livslängd på sändarna
Vid mötet ska Naturvårdsverkets personal också besluta hur ofta man vill ha pejlposition. Sändarnas livslängd är begränsad. Ju fler pejlpositioner de beordras skicka, desto snabbare kommer batterierna att ta slut.
– Vi vill spara på sändarna så att de räcker över parningsperioden. Det är viktigt att vi får veta om de får valpar eller inte, säger Ruona Burman.
Hittills har de båda flyttvargarna vandrat en liten bit norrut och befinner sig, enligt Ruona Burman, i Örebro län.