För att få jaga ripa på statens mark i fjällen krävs att man anmäler sig, och sista anmälningsdagen är den 23 maj.
Foto: Marie Pott För att få jaga ripa på statens mark i fjällen krävs att man anmäler sig, och sista anmälningsdagen är den 23 maj.

Senare anmälan för ripjakt

För de som vill jaga småvilt på statens mark i renbetesfjällen är sista anmälningsdatum flyttat till den 23 maj, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län.

Småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtland bedrivs inom elva samebyar, och det är länsstyrelsen som förvaltar och upplåter jakten. De samarbetar även med Västerbotten och Norrbotten för att småviltsjakten på statens mark ska bedrivas på ett liknande sätt.
Jakten är populär både bland svenska och utländska jägare vilket gör att jakttrycket är högt. Därför ska den som vill jaga småvilt anmäla sig till för den kvoterade jakten mellan 23 maj och 7 juni. Därefter lottas jakten ut.