Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Gävleborg har just klubbat igenom beslutet att det blir licensjakt på varg i ett nytt revir.

Sex vargar får skjutas i ”nya” reviret Skrottmyren

Det blir licensjakt på varg i reviret Skrottmyren i Gävleborg. Enligt länsstyrelsens beslut får sex djur skjutas eftersom jakten inte kan genomföras som planerat i reviret Prästskogen.

Den 30 december fastställde kammarrätten förvaltningsrättens nej till licensjakt på varg i reviret Prästskogen som delas mellan Gävleborgs och Jämtlands län.

Orsaken till beslutet var att jakt inte ansågs vara förenligt med bevarandestatusens miniminivå i det norra förvaltningsområdet.

Bildades 2018

Nu har länsstyrelsen i Gävleborg bestämt att det i stället blir jakt i reviret Skrottmyren som består av ett kluster av olika revir i den norra länsdelen. Reviret bildades 2018 och en familjegrupp identifierades 2019, tills nu har licensjakt på varg inte bedrivits i det.

Den senaste inventeringen fastslår att det inte finns några genetiskt viktiga vargar i området. I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen som skäl för sitt beslut att ”domarna kommer få stor betydelse för såväl den nationella som den regionala populationen samt länsstyrelsens arbete för att främja samexistensen mellan varg och människa”.

Den 10 januari

Därför anser myndigheten att licensjakten behövs i Skrottmyren som ”uppfyller de målsättningar som Viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt kopplat till koncentration av varg”.

– Sex vargar får skjutas, precis som det var tänkt i Prästskogen. Vi har också bestämt att jakten får påbörjas måndagen den 10 januari, säger Sandra Wahlund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Så här går licensjakten på varg