Foto: Shutterstock – Vi har tre eller fyra valpar på bild, men det är omöjligt att säga exakt hur många ungar det handlar om. De kan skymma varandra eller gå bakom kameran, säger Markus Södling, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Sörmland.

Sex vargrevir kartlagda i Sörmland

Årets varginventering visar att det finns sex revir i Sörmland. Ett av dem – Gryten – tömdes dock under licensjakten men finns ändå med i statistiken.

Varginventeringen pågår till slutet av mars och i Sörmland har man på länsstyrelsen konstaterat varg i sex revir.

Omöjlig att säga

I Ösjöreviret, sydost om Malmköping, konstaterades en familjegrupp med föryngring under förra årets inventering. Årets inventering visar att det skett ytterligare en föryngring i reviret.

– Vi har tre eller fyra valpar på bild, men det är omöjligt att säga exakt hur många ungar det handlar om. De kan skymma varandra eller gå bakom kameran, säger Markus Södling, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Sörmland, till Jakt & Jägare.

Sjunda och Gryten

Inventeringen visar att det också finns en familjegrupp med föryngring i reviret Axsjön. I reviren Sjunda och Gryten finns enligt inventeringen familjegrupper utan föryngring.

Men i fallet Gryten är detta en sanning med modifikation.

– Gryten finns med, men därefter har vi haft licensjakt och vi är nästan säkra på att man har tömt det reviret.

Dessutom finns det ett revirmarkerande par i Svartsjön och ett i Köttsjön.

– Men där har ingen föryngring skett. Köttsjön är för övrigt nytt för i år.