Sibirisk renskötsel varghotad

Under årets första tio månader har knappt 9 000 renar dödats av varg i Sahka, Sibirien. Trots att över 700 vargar skjutits i republiken i år fortsätter vargarna att terrorisera djurägare och nästa år lägger regeringen motsvarande 1 miljon dollar på att öka avskjutningen, uppger Siberian Times.

I den ryska republiken Sahka, i Sibirien, finns det väldigt gott om varg. Mellan januari och oktober 2013 beräknas knappt 9 000 renar och 225 hästar ha dödats i Sahka och under nästa år har regeringen öronmärkt 34 miljoner rubel, vilket motsvarar ungeför 1 miljon dollar, för att på olika sätt minska vargstammen. En skottpeng på 20 000 rubel utlovas för varje varg som skjuts.

Går hårt åt renskötseln
Renskötseln i Sahka lider svårt av vargarnas härjningar. En av de drabbade renägarna är 49-årige Gennady.
– Jag har haft renar i över 30 år och nu för tiden är vi verkligen bekymrade över vargen. Vi kan inte leva och arbeta på rätt sätt på grund av dem. Vid ett tillfälle var vår renhjord terroriserad av en en vargflock på över 30 vargar, berättar Gennady för tidningen Siberian Times.

Vill använda gift
Gennady uttrycker en önskan om att det borde vara tillåtet att använda gift mot vargarna.
– Under sovjettiden var det betydligt färre vargar. Jag minns att 1976 dödade en renägare nio vargar genom att de åt av en ren som preparerats med gift. Man kan aldrig döda så många vargar genom att bara använda snaror och fällor, säger Gennady till Siberian Times.
Under 2013 har ungefär 720 vargar fällts i den massjakt som initierats från regeringshåll. Målet var att 3 000 vargar borde ha fällts.