Jägareförbundets generalsekreterare framhåller att de nya viltförvaltningsdelegationerna måste provas innan han vill synpunkter på hur de fungerar.
Foto: Mikael Moilanen

Jägareförbundets generalsekreterare framhåller att de nya viltförvaltningsdelegationerna måste provas innan han vill synpunkter på hur de fungerar.

SJF hittills nöjda med ny viltförvaltning

Svenska Jägareförbundet har ingen kritik att framföra mot de nya viltförvaltningsdelegationer som regeringen beslutat om.
– Vi vill prova och se hur de fungerar. Naturligtvis kommer vi att föreslå förändringar omedelbart, om vi ser att något inte fungerar bra, säger Jägareförbundets generalsekreterare, Håkan Weberyd.

Jägarnas Riksförbund har begärt krismöte med företrädare för jordbruksdepartementet och miljödepartementet. Förbundsledningen är mycket kritisk till att jägarna bara får en plats av 16 i delegationerna i vissa län.

”Inte lika drastiska”
– Vi är inte lika drastiska som JRF. Vi vill inte uppfatta det som att vi bara får en 16-dels inflytande. Det handlar om att vi jägare måste ha kunniga och intresserade människor som representanter, människor som kan argumentera för vår sak. Vi har aldrig haft illusionen att jägarna skulle vara i majoritet i delegationerna, säger Håkan Weberyd.

Talar varmt
Han talar varmt om att besluten ska flyttas ned lokalt. Nu ska besluten om all viltförvaltning fattas lokalt, av de olika intressegruppernas lokala representanter. Dessutom ska fem lokala landstingspolitiker ingå i delegationerna.
– Vi vill att de här besluten ska lyftas från tjänstemannanivå. Vi vill bort i från ett anonymt beslutsfattande, säger Håkan Weberyd.

Har ni ingen kritik mot förslaget?
– Möjligtvis kan vi tycka att det är väldigt många intressegrupper som ska vara representerade. Men jag kan inte peka på vilka som skulle tas bort. Låt oss nu prova det här och föreslå förändringar om det är någonting som inte fungerar bra, säger Håkan Weberyd.

Det blir bara en jägarrepresentant i varje delegation. Ska SJF och JRF dela på landets län, så att hälften av delegationerna har JRF:are som representanter och andra hälften SJF:are?
– Jag vet inte hur de är tänkt att de olika representanterna ska väljas ut, svarar Håkan Weberyd.