Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet har skrivit avtal om att samarbeta i inventeringar av stora rovdjur som lodjur.
Foto: Michael Thaler / Shutterstock.com Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet har skrivit avtal om att samarbeta i inventeringar av stora rovdjur som lodjur.

SJF i avtal om att räkna rovdjur

Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet (SJF) har skrivit ett nytt avtal om att jägarorganisationen ska delta i inventeringsarbeten vad gäller rovdjur, skriver verket i ett pressmeddelande.

Inventeringar av rovdjur är viktigt för hur de olika stammarna ska förvaltas och resultaten ligger används som grund till olika beslut kring jakt.
För att resultaten ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att jägare och allmänhet bidrar till inventeringarna, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
– Vi behöver stor delaktighet i inventering av rovdjur. Ju fler som bidrar desto bättre resultat får vi. Att Jägareförbundet bidrar i detta viktiga arbete är av största vikt för rovdjursförvaltningen. Vi är mycket glada för det nya avtalet mellan våra organisationer, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Utvecklar inventeringsmetoderna
Sedan 2014 har Sverige och Norge nya sätt att inventera de stora rovdjuren. Man utvecklar även arbetet fortlöpande för att kunna förbättra inventeringar när det är snöfattigt och viltrikt, och det kan vara svårt att spåra vilt längre sträckor. 
För att få en bra rovdjursförvaltning är det bra om inventeringsresultaten ligger så nära verkligheten som det går.
– Ska vi få bra inventeringsunderlag, med hög kvalitet över hela landet, så behövs jägarna. Vårt incitament ligger i att få fram så bra och relevanta siffror som möjligt eftersom dessa kommer ligga till grund för den jakt som ska utföras, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet, i pressmeddelandet.