72 av 79 tilldelade lodjur är fällda under första veckan av licensjakten.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com 72 av 79 tilldelade lodjur är fällda under första veckan av licensjakten.

Sju lodjur kvar i licensjakten

Enligt uppgifter på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats återstår sju lodjur att fälla i årets licensjakt, skriver TT.

Licensjakten på lodjur startade den 1 mars och i dag, en vecka senare, är 72 av 79 tilldelade lodjur fällda. I 18 av de 20 områden där lodjursjakten var tillåten är jakten avlyst. 
Av de sju kvarvarande lodjuren får fyra fällas i Dalarna norra och tre i Norrbotten område 2.