Tvättbjörnen är allätare och lever gärna nära människor.
Foto: Shutterstock Tvättbjörnen är allätare och lever gärna nära människor.

Sjukdomar största hotet från tvättbjörn

En granskning av tio vetenskapliga studier visar att risken att tvättbjörnen sprider sjukdomar till såväl människor som djur är ett större hot än att den slår ut inhemska arter i Europa.

Rapportera observationer

Om du ser vad du misstänker är en tvättbjörn – rapportera det på webbplatsen artportalen.se och till Mårdhundsprojektets tipstelefon, 070-339 93 26.

Källa: Naturvårdsverket

Tvättbjörnen kommer ursprungligen från Nord- och Centralamerika. Men den har varit eftertraktad inom pälsindustrin och det är individer som har rymt eller släppts ut som har gett upphov till invasiva populationer i bland annat våra grannländer Tyskland, Polen och Danmark.
Enligt Naturvårdsverket är tvättbjörnen inte etablerad i Sverige. Men enstaka individer påträffas då och då och de anses vara ett hot mot den inhemska biologiska mångfalden, främst mot sjöfåglar.

Sprider sjukdomar
Att tvättbjörnen ska sprida sjukdomar är dock ett större hot än att den ska slå ut inhemska arter i Europa. För tvättbjörnen är bärare av parasiter som kan föras över till såväl människor som andra djur.
Det visar en granskning av tio vetenskapliga studier. Granskningen har gjorts av Elin Blomqvist, masterstudent i ekologi och naturvård vid Biologiska institutionen på Lunds universitet.

Lever gärna nära människor
Förutom att tvättbjörnen är allätare, är den mycket anpassningsbar till nya miljöer och lever gärna nära människor. Och det är bevisat att tvättbjörn har spridit rundmasken Baylisascaris procyonis i Europa, en infektion som kan leda till döden. Tvättbjörn kan också sprida fästingburna sjukdomar och rävskabb i stadsmiljö.
I sitt naturliga utbredningsområde bär tvättbjörnen på ännu fler parasitsjukdomar än i Europa och är mottaglig för rabies.