”Skåne ingen vargfri zon”

Skånes enda varg (som möjligen kan vara två) är ämnet för Tidningen Norra Skånes ledare 3 november. Tidningen stödjer LRF:s ansökan om skyddsjakt, men påpekar att Skåne inte är en vargfri zon.

Norra Skåne konstaterar att angrepp på tamboskap och husdjur är en ofrånkomlig konsekvens av målsättningen att ha rovdjur i faunan. Och det målet råder det bred politisk enighet kring.
Samtidigt anser tidningen djurägare och lokalbefolkning inte ska behöva finna sig i vad som helst samt att erfarenheten visar att det oftast är ett fåtal vargar som blir problemvargar.
– Tyvärr verkar just ”vår” varg hålla på att kvala in bland dem, skriver Norra Skåne, som fortsätter:
– Men skjuts den ende skånska vargen så finns här ingen kvar. Och ska det finnas varg i Sverige kan vi knappast kräva att Skåne ska förbli en frizon. Men på sikt säger det sig självt att en enda varg inte kan få fortsätta att ställa till skador i den omfattning som Göingevargen gjort den senaste månaden. På så sätt har vargen sitt öde i egna tänder.
Även Helsingborgs Dagblad uttrycker i ett kort ledarstick stöd för att oskadliggöra Skånevargen.