Foto: Shutterstock

Skarvar mumsar i sig smolten

I Älvkarleby, känt för sitt lax- och havsöringsfiske i den nedre delen av Dalälven, har sportfiskarna stora bekymmer med skarv. De anser att den blygsamma skyddsjakten är ett hån.

Det är inte bara abborre och gädda som slukas av skarvarna, utan också lax- och öringssmolt, viket märks i återfångsten av de ädla fiskarna. Älvkarleby sportfiskeförening har länge pekat på problemen på de flera tusen skarvar som håller till i området. När de skickade in en ansökan om skyddsjakt beviljades jakt på 15 fåglar.

– Det är som ett hån, det hjälper inte. Det skrämmer dem bara litegrann, sedan är de tillbaka igen, säger Bengt-Åke Östling som jobbar hos sportfiskeföreningen till Sveriges Television.

Svårjagat

Dessutom är skarvarna svårjagade. Hittills har man bara lycket fälla 8–9 skarvar.

Kalle Mälson på länsstyrelsen i Uppsala känner till bekymren med skarv, men konstaterar att det är en fredad art, bland annat i EU:s fågeldirektiv. Det är bara begränsad skyddsjakt som kan komma i fråga.