”Skjut 50 vargar i länet”

I Dalarna är alla eventuella motsättningar mellan jägarorganisationerna som bortblåsta. I alla fall i en fråga – licensjakten på varg.
Jägareförbundets representant i viltförvaltningsdelegationen vill att 50 vargar skjuts vid jakten i januari. Ordföranden för Jägarnas Riksförbund, Malte Sandström, håller med.
De båda är också överens om att den utlovade lokala förvaltningen, ”bidde en tumme.”

– Vi måste få minska rovdjurskoncentrationerna i Dalarna. Mitt förslag är att vi får skjuta 50 vargar – tre hela revir, ett antal revirmarkerande par plus 15 vargar i hela länet, säger Mats Larsson.
Han sitter som ledamot i Jägareförbundets styrelse i Dalarna och representerar jakt- och viltvårdsintresset i Viltförvalningsdelegationen.

Inget att invända 
Mats Larsson pekar på att vargen bara är ett av de rovdjur Dalarna bär trycket av. Hans ersättare i delgationen, dalabasen i Jägarnas Riksförbund, Malte Sandström, har inget att invända. Även han pekar på det totala rovdjurstrycket i länet.
– Förutom vargen har vi också en stark stam av björn, vilket många av de andra varglänen saknar, säger Malte Sandström.

Överens – igen 
Mats Larsson är mycket upprörd över att hans förslag aldrig ställdes som motförslag när frågan om kommande licensjakt diskuterades i viltförvaltningsdelegationen vid det senaste sammanträdet.
– Det är länsstyrelsen som svarar. Våra åsikter vägs bara in. Jag sitter en hel dag på sammanträde, utan att efteråt ens veta vad vi kommer att svara Naturvårdsverket i vårt yttrande. Flera gånger har jag varit nära att resa mig och säga: Nu tar jag min hink och spade och lämnar den här sandlådan. Men det är kanske precis vad man vill ska hända, säger Mats Larsson.
Och Malte Sandström håller med:

”Helt sned ordning” 
– Ordningen med delegationen blev helt sned. Vi fick en lång lektion av juristen, där han förklarade att vi inte fick besluta någonting, säger Malte Sandström.
Landshövding Maria Norrfalk verkar förstå kritiken, i alla fall i den sistnämnda frågan.
– Vi ska bara besluta om övergripande riktlinjer, sedan är det Naturvårdsverket som bestämmer. Förväntningarna på viltförvaltningsdelegationernas makt är större än verkligheten. Det gör en del människor besvikna och frustrerade, säger Maria Norrfalk.

Vill skjuta 40 procent av kvoten 
Vad föreslår Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna om den kommande licensjakten? Jo, att Dalarna ska få skjuta 35-40 procent av den totala tilldelningen i hela riket.
– Det ligger i proportion med hur stor del av den svenska vargstammen vi har i Dalarna, säger Maria Norrfalk.