Foto: Shutterstock Den uteslutne medlemmen säger att han ville hjälpa polska jägare att placera hundar i Sverige.

SKK utesluter jakthundsimportör

Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd utesluter en medlem som har importerat jakthundsvalpar och sålt dem vidare, utan att känna till att det är ett brott mot föreningens grundregler.

I disciplinnämndens beslut går att läsa att även om medlemmen ska ha upphört med verksamheten ”efter det att han har upplysts om grundregel 1:4 har han ändå tidigare agerat återförsäljare och därmed brutit mot grundregel 1:4 och 1:3”.

Grundregel 1:4 handlar om att en medlem i Svenska Kennelklubben, SKK, inte får anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund. Och grundregel 1:3 innebär att medlemmar är skyldiga att följa SKK:s stadgar och regelverk.

Ville hjälpa polska jägare

Den nu uteslutna medlemmen har bott, arbetat och jagat utomlands sedan 1990-talet. I dag är han återigen bosatt i Sverige. Fram till förrförra veckan var han medlem i Svenska Taxklubben och hade en SKK-registrerad kennel.

Han förnekar inte att han har importerat och sålt jakthundsvalpar vidare. Skälet var inte att han ville tjäna pengar.

– Mitt syfte med att hjälpa polska jägare att placera hundar i Sverige har varit att jag kan glädja uppfödaren med att hans valpar kommer till bra hem och att svenska jägare får bra jakthundar. Det har varit roligt och jag har byggt relationer för att få vara med på jakter i Polen, säger han och fortsätter.

Kontaktade registreringsavdelningen

– I december 2020 kom jag hem med sex taxvalpar och exportstamtavlor utställda i mitt namn. Då kontaktade jag SKK:s registreringsavdelning och ville att valparna skulle registreras direkt på de nya ägarna i stället för på mig.

Då ska han ha fått besked av en tjänsteman på SKK:s registreringsavdelning, efter att hen hade kollat med sin chef, att valparna först måste registreras på den person vars namn står på exportstamtavlorna och att man senare får göra en ägarändring.

– Jag fick ett råd som senare skulle visa sig vara felaktigt och mycket ödesdigert för mig, Jag informerades aldrig om SKK:s grundregel 1:4. Enligt SKK är alla medlemmar skyldiga att känna till grundreglerna, vilket alltså två personer på registreringsavdelning inte gör, säger den uteslutne medlemmen.

Hade redan köpt valpar

Både enligt honom och SKK:s centralstyrelse, som har gjort anmälan till disciplinnämnden, upplystes medlemmen om grundregel 1:4 i slutet av februari 2021. Trots det ansökte han om att få två importerade wachtelhundsvalpar registrerade några månader senare. SKK avslog dessa ansökningar.

– De valparna hade jag köpt och betalat handpenning för när de föddes i januari, alltså innan jag blev informerad om grundregel 1:4, och jag var ju tvungen att fullfölja det åtagandet. Det gick inte att göra förrän i maj eftersom man inte får importera valpar som är yngre än 15 veckor, förklarar den uteslutne medlemmen.

Mycket kritisk till SKK

Han är mycket kritisk till att han inte redan i december informerades om SKK:s regler.

– Kennelklubben måste bära ansvar om de ger felaktiga råd. Hur skulle jag kunna veta att grundregel 1:4 finns? undrar han.

SKK:s centralstyrelse har i anmälan till disciplinnämnden gett sin syn på saken:

”Det är inte SKK:s skyldighet att informera /—/ om gällande regelverk. Som medlem förbinder man sig att följa regelverket och därmed också ta del av det. Att hävda okunskap om regelverket friar inte från ansvar.”

Och det håller alltså disciplinnämnden med om.

Har följt SKK:s råd

Den uteslutne medlemmen anser sig mycket ojust och felaktigt behandlad, och menar att han har följt de råd som han har fått av SKK.

– Grundregel 1:4 är från 80-talet och om jag hade varit ett företag som hade importerat hund så säger Kommerskollegium att grundregel 1:4 strider mot EU-rätten, eftersom den utgör ett geopolitiskt handelshinder, säger han.

Disciplinnämndens beslut går inte att överklaga. Däremot kan man be nämnden att ompröva ett beslut. Det kommer den uteslutne medlemmen att göra.