En skogshare som hittats död visade sig vara drabbad av en ny variant av kaningulsot.
Foto: Torsten Mörner/SVA En skogshare som hittats död visade sig vara drabbad av en ny variant av kaningulsot.

Skogshare drabbad av kaningulsot

En skogshare hittades död på Hallands Väderö nyligen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har konstaterat att den bar på en ny variant av kaningulsot, vilket aldrig tidigare hittats hos skogshare, skriver SVA på sin webbplats.

Enligt SVA drabbas framför allt kaniner av kaningulsotviruset, men ett närbesläktat lagovirus orsakar fältharesjuka hos harar.
Det nya kaningulsotviruset, RHDV2, har hittats i södra Europa hos fälthare, kaphare och italiensk hare. 
Fyndet på Hallands Väderö är det första fallet i Sverige och den första gången som viruset hittats hos skogshare överhuvudtaget.
– Det är för tidigt att säga vad denna upptäckt av kaningulsot på hare i Sverige betyder. Men mindre, isolerade populationer av skogsharar kan förmodligen påverkas negativt om smittan får spridning bland skogsharar, säger forskare Aleksija Neimane vid SVA.
Viruset RHDV2 har påträffats hos både vilda och tama kaniner på flera platser i Sverige under 2016. 
– Det finns inga vildkaniner på ön och det är okänt hur skogsharen smittats, men viruset kan spridas via insekter, fåglar och även via smittat material på skor och andra föremål som kommer med besökande människor, säger Aleksija Neimane på SVA:s webbplats.