Foto: Mostphotos Mot sitt nekande fälldes mannen för framkallande av fara för annan efter att ha skjutit i riktning mot ett hus.

Sköt mot räv men dödade häst – får dagsböter

Jägaren sköt mot en varg med dödade en häst. Nu dömer Hässleholms tingsrätt honom till sammanlagt 40 000 kronor i dagsböter för framkallande av fara för annan.

Det var i oktober 2021 som mannen, som i dag är i 30-årsåldern, var ute och jagade med ett gevär i kaliber .30-06 i Hässleholms kommun.

Tanken var att han skulle fälla ett vildsvin, men då han fick syn på en räv avlossade han ett skott som missade djuret men träffade en häst 150 meter därifrån, som betade i en hage, i halsen. I skjutriktningen fanns det också ett hus i vilket en kvinna befann sig utan att skadas. Kvinnan krävde dock 10 000 kronor i ersättning för den kränkning som drabbat henne.

Förnekar brott

Jägaren vidgår vissa omständigheter i sig men förnekade brott under rättegången och menar att han inte agerat vårdslöst. Han framförde också teorin att hans kula kan ha ändrat riktning efter att ha missat räven – något som ett expertvittne dömde ut som omöjligt.

Men tingsrätten slår fast att mannen har gjort sig skyldig till framkallande av fara för annan, han döms till 100 dagsböter om vardera 400 kronor. Eftersom fängelse finns i straffskalan för brottet ska han också betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.

Krävs uppsåt

Vad gäller skadeståndsanspråket från den drabbade kvinnan menar rätten att huvudregeln enligt skadeståndslagen är att det måste röra sig om ett uppsåtligt brott. Enligt Högsta domstolens tidigare avgöranden kan dock skadestånd lämnas i undantagsfall vid oaktsamhetsbrott. Men då ska omständigheterna vara mycket försvårande skriver tingsrätten och tillägger:

”Tingsrätten anser emellertid inte att omständigheterna är så försvårande att (den åtalades) agerande kan sägas närma sig en uppsåtlig gärning. Skadeståndsyrkandet ska vid dessa angivna förhållanden avslås.”