Skyddsjakt med helikopter på rendräpande varg

Naturvårdsverket säger ja till skyddsjakt med helikopter på en varg inom Östra Kikkejaur sameby. Vargen upptäcktes 14 november och enligt samebyn har ett tiotal renar återfunnits dödade och två renar skadade.

Länsstyrelsens personal har bekräftat tre av de döda renarna och har också uppgivit att den rikliga förekomsten av korp antyder att det finns fler kadaver i området.
Vargen har hållit till mitt i samebyns kärnområde, som är svårjobbat med vattendrag och tät vegetation. Tillsammans med den stora mängden renspår är det nästan omöjligt att spåra vargen.

Länstyrelsen utför jakten
DNA-prov visar att det är en skandinavisk varg. Länsstyrelsen har i ett tidigare yttrande tillstyrkt skyddsjaktsansökan samt föreslagit att samebyn spårar vargen och att länsstyrelsen själv genomför jakten med helikopter.
Naturvårdsverket har beslutat att jakten får ske mellan 3 december och året ut samt att den får pågå i 14 dagar från och med jaktstart. 

Man tillåter även helikopterjakt, jakt på natten samt att vargen lokaliseras (inte jagas) med hjälp av motorfordon på marken.