Foto: Mostphotos – Länsstyrelsen vill fortsatt uppmana fårägare i området till skadeförebyggande åtgärder som att öka tillsyn, se över stängsling eller stalla in får, kommenterar vilthandläggare Andreas Abrahamsson skyddsjaktsbeslutet.

Skyddsjakt på boskapsjagande varg i norra Blekinge

En varg i norra Blekinge län får skyddsjagas under en månad. Det beslutet fattade länsstyrelsen efter att den aktuella individen rivit tamboskap vid flera tillfällen.

Det är en varghona som vid minst fyra tillfällen har angripit tamboskap i norra delen av Blekinge, på gränsen till Kronoberg.

Över gränsen

Enligt länsstyrelsens bedömning rör den sig även i Kronoberg. Nu har man beslutat om skyddsjakt som får pågå fram till den 11 april. Den inleds efter ett eventuellt kommande angrepp i någotdera länet och länsstyrelsen utser jaktledare och övriga deltagare i jakten.

Inte riskeras

Myndigheten understryker att det rör sig om en varg som inte betraktas som ”genetiskt viktig” och påpekar även att vargarna i Kostareviret inte får riskeras.