Skyddsjakt på en varg i Dalsland

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på en varg i Herrestadsreviret i trakten av Dals-Ed i Dalsland. Fem angrepp på jakthundar har inträffat i området under relativt begränsad tid, varav fyra kan knytas till vargarna i reviret. 

De första angreppen skedde i slutet av augusti och det senaste kom den 17 december. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har rekommenderat tillstånd till skyddsjakt även om det inte går att säga vilken av vargarna som orsakat skadan.
– De upprepade angreppen på jakthundar under en relativt begränsad tid gör att Naturvårdsverket i detta fall bedömer skadan som allvarlig. Det är fler angrepp under begränsad tid än van man kan vänta sig i ett vargrevir. Därför ger vi tillstånd till skyddsjakten, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Både Jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund i Västra Götaland har ansökt om skyddsjakt på en varg i Herrestadsfjället.
Under sommaren och hösten har observationer gjorts av ett vargpar som varaktigt har uppehållit sig i Herrestadsfjället. Det finns inga tecken på föryngring.