Foto: Shutterstock Vargen som skyddsjaktsbeslutet gäller härstammar från avkomman till en första generationens invandrad varg.

Skyddsjakt på fårdödande varg i Bollnäs

Det blir skyddsjakt på Tönsenvargen, som mellan den 11 och 13 juni vid tre tillfällen angripit får i Bollnästrakten. Också för ett knappt år sedan skedde vargangrepp på får i det aktuella området.

Villkor för skyddsjakten

• Jakten får utföras av jägare utsedda av länsstyrelsen och får som längst bedrivas till och med den 5 juli.
• Jakten får bedrivas inom ett begränsat område kring Hällbo och Kilafors i Bollnäs kommun.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

Jakt & Jägare har rapporterat om de många vargangreppen nära Hällbo och Kilafors i Bollnäs kommun.

Reviret Tönsen

Länsstyrelsen i Gävleborg har nu beslutat om skyddsjakt på en varg som härstammar från reviret Tönsen och tros ha orsakat angreppen.

En av föräldrarvargarna är en så kallad F1:a, en första generationens avkomma till en invandrad varg och därför ”genetiskt viktig”.

Liten risk

Men enligt länsstyrelsens bedömning är det inte den vargen som rör sig i byarna och attackerar tamboskap. Därför, menar man, är det liten risk för att den ska skjutas under skyddsjakten.