Fem gråhägrar får fällas i Älvkarleby fiskevårdsområde.
Foto: Shutterstock Fem gråhägrar får fällas i Älvkarleby fiskevårdsområde.

Skyddsjakt på fem gråhägrar

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på fem gråhägrar i Älvkarleby fiskevårdsområde. Fåglarna orsakar nämligen allvarliga skador på havsöring och havsöringsmolt där Kungsådran rinner ut i Dalälven.

Älvkarleby Sportfiske ansökte om skyddsjakt inför hösten eftersom de hade sett att ett stort antal gråhägrar söker mat i området, samtidigt som antalet fångade havsöringar har minskat.
– Vanligtvis så sätter man ut smolt under våren, men de undvek det med anledning av problemen med hägrarna. Inför hösten hade Sportfisket ett antal havsöringssmolt som de tänkte sätta ut men var rädda att hägrarna skulle äta upp, förklarar vilthandläggare Sebastian Olofsson vid Länsstyrelsen i Uppsala län i SVT Nyheter.

Svåra att skrämma
Andra åtgärder som sportfiskeklubben har vidtagit – till exempel fågelskrämmor och människors närvaro – har inte varit framgångsrika, eftersom hägrar är anpassningsbara och svåra att skrämma.
– Det finns ganska gott om gråhäger och fem stycken är ett relativt långt antal. Vi får se hur resultatet blir, som alltid kommer vi att göra en utvärdering när tiden för skyddsjakten är över, säger Sebastian Olofsson.
Skyddsjaktsbeslutet gäller till och med den 30 november.