Sörmländska lantbrukare har ansökt om skyddsjakt på dovhjort nästan dubbelt så mycket hittills i år som motsvarande period förra året.
Foto: Romija / Shutterstock.com Sörmländska lantbrukare har ansökt om skyddsjakt på dovhjort nästan dubbelt så mycket hittills i år som motsvarande period förra året.

Skyddsjakt på hjort ökar stort

I Södermanlands län har länsstyrelsen hittills i år fått in 48 ansökningar om skyddsjakt på dovhjort. Det är nästan dubbelt så många som under samma tid förra året, skriver Sörmlands Nyheter.

Johan Varenius på länsstyrelsen menar att den kraftiga ökningen delvis beror på att lantbrukare blivit mer medvetna om att det finns en möjlighet till skyddsjakt för att skydda grödorna. Dock är det också på grund av att dovhjortsstammen har vuxit.
Det har alltså kommit in 48 ansökningar om skyddsjakt på dovhjort sedan den 1 januari. Länsstyrelsen har beviljat de flesta av dem, även om de inte ser skyddsjakt som en absolut lösning.
– Det måste också jobbas aktivt med störning och skrämsel, säger Johan Varenius till Sörmlands Nyheter.

Har försökt med skrämselåtgärder
En av de lantbrukare som drabbats är Carl-Gustaf Burell utanför Vingåker. Han har sett en ökning av dovhjort på markerna sedan två, tre år tillbaka. Han har också försökt att skrämma bort dem från grödorna, med hjälp av skrämselskott, skällande hundar och elstängsel, men nu har han ansökt om skyddsjakt och fått det beviljat.
Hans marker ingår i ett skötselområde som deltar i länsstyrelsens projekt, och han hoppas att det snart kommer till en förvaltning. Men han är inte helt säker på att det hjälper, eftersom det är många intresseområden som ska samsas.
– Jägarna vill ha mer hjort, vi vill tvärtom. Och ju mer det jagas i skogarna, desto fler hjortar kommer ut på odlingsarealerna, säger han till Sörmlands Nyheter.