Jaktområdet i delar av kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping där skyddsjakt på ett vuxet lodjur får bedrivas.
Foto: Länsstyrelsen Jaktområdet i delar av kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping där skyddsjakt på ett vuxet lodjur får bedrivas.

Skyddsjakt på lodjur i Mullsjö

Återigen har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på ett lodjur i Mullsjötrakten. Skyddsjakt har bedrivits i området flera gånger sedan 2017, utan att någon har lyckats fälla lodjuret som har angripit många får.

Bara under det senaste året har åtta konstaterade lodjursangrepp på får inträffat inom ett begränsat område i kommunerna Mullsjö och Habo. Fler angrepp har ägt rum i angränsande delar i Västra Götalands län.

Akutåtgärder vidtagna
Akutåtgärder – i form av flytt av djur, hållande av djur i mindre hagar intill gårdsmiljö, blinkande lampor och ljudskrämmor – har vidtagits efter angrepp då skyddsjakt inte har medgivits. Så länge de har suttit uppe har inga fler angrepp inträffat.
Men länsstyrelsen anser inte att det är realistiskt att sätta upp permanenta ljud- och ljusskrämmor runt alla fårhagar i området. Och lodjur är svåra att hålla utanför även rovdjursavvisande stängsel.

Kommer att fortsätta
Länsstyrelsen tror att angreppen som har inträffat i området kan ha utförts av en och samma individ. För när det har funnits spårsnö har endast spår från ett djur setts i anslutning till de hagar där angreppen har inträffat.
Skyddsjakt har bedrivits i området i flera omgångar sedan oktober 2017. Men inget lodjur har avlivats och länsstyrelsen bedömer att angreppen kommer att fortsätta.
Därför fattades häromdagen beslut om ännu en skyddsjakt på ett vuxet lodjur i delar av kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping (se kartan över jaktområdet ovan).

Störst risk på kvällen
Risken för angrepp är störst på kvällen. Därför uppmanar länsstyrelsen djurägare i området att se till sina djur morgon och kväll. Om det har skett ett angrepp bör någon av länsstyrelsens besiktningsmän kontaktas snarast.
Skyddsjakten får pågå till och med den 11 augusti.