Det blir ingen fortsatt skyddsjakt på storskarv i Bohuslän.
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com Det blir ingen fortsatt skyddsjakt på storskarv i Bohuslän.

Skyddsjakt på skarv upphävs

Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade förlängd skyddsjakt på storskarv i Bohuslän. Det överklagades med begäran om inhibiering. I måndags beslutade Naturvårdsverket att stoppa jakten helt.

Mellan oktober 2011 och augusti 2014 fälldes totalt 1 979 storskarvar under skyddsjakt i Bohuslän. Jägareförbundet Västra Götaland anser att fåglarna trots detta fortfarande till med stora problem för yrkesfisket, så de gjorde en ansökan om att utöka skyddsjakten till att gälla totalt 3 000 skarvar.

Beviljade skyddsjakt på 2 000 skarvar till
Länsstyrelsen beviljade den utökade skyddsjakten den 8 augusti och tillståndet gällde ytterligare 2 000 skarvar som fick fällas till och med den 20 augusti 2017.
Beslutet överklagades av Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, Göteborgs Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Dessutom begärde Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige att beslutet skulle inhibieras.

Skyddsjakten stoppas
Naturvårdsverket beslutade att inhibiera skyddsjaktsbeslutet tills dess att frågan var avgjord. I måndags togs det slutgiltiga beslutet att skyddsjakten skulle stoppas. 
De menar att det inte finns tillräckliga belägg för att yrkesfisket riskerar allvarliga skador och att det därmed inte motiverar en skyddsjakt.