Skyddsjakt på tio tranor har beviljats för att freda kornfälten hos en bonde i Tierps kommun. Men det räcker inte långt för att stoppa tranornas härjningar som kostade drygt fyra miljoner kronor i ersättningar förra året. Jägarnas Riksförbund vill ha allmän jakt på tranor.
Foto: Mostphotos Skyddsjakt på tio tranor har beviljats för att freda kornfälten hos en bonde i Tierps kommun. Men det räcker inte långt för att stoppa tranornas härjningar som kostade drygt fyra miljoner kronor i ersättningar förra året. Jägarnas Riksförbund vill ha allmän jakt på tranor.

Skyddsjakt på tio tranor

JRF vill ha allmän jakt på tranor

Länsstyrelsen i Uppsala har beviljat skyddsjakt på tio tranor för att freda kornfälten hos en jordbrukare i Tierps kommun. Tranor är den fågelart som kostar mest i ersättningar för skador på grödor. Förra året betalades det ut drygt fyra miljoner kronor för tranornas härjningar och Jägarnas Riksförbund (JRF) vill öppna för allmän jakt på tranor.

Alla skrämselåtgärder har varit förgäves för att få bort de hundratals tranorna hos jordbrukaren i Tierp. Fåglarna har knappt ens lyft när bonden körde ut en skördetröska på fältet.
Marken ligger nära både havet och tranornas flyttstråk. Jordbrukaren har ansökt om skyddsjakt eftersom tranorna mellanlandar på Tierpsgården både höst och vår och äter upp kornet.
Just korn är tranornas favoritföda, förutom potatis.

Varken oväsen eller ballonger skrämmer
Eftersom varken oväsen eller flygande drakar i form av heliumballonger har lyckats för att få bort tranorna beviljar länsstyrelsen skyddsjakt.
Tio tranor får skjutas från augusti fram till oktober.
Jakten ska ske under en längre tidsperiod för att ge maximal skrämsel bland tranflockarna. Främst ungfåglar ska skjutas för att undvika att det blir föräldralösa tranungar.

Tranor svårt gissel för bönderna
Att tio tranor skjuts i höst kommer inte att påverka de fredade tranornas bevarandestatus, konstaterar länsstyrelsen i skyddsjaktsbeslutet.
Arten har tidigare häckat sparsamt i Sverige, men sedan mitten av 90-talet har tranorna ökat kraftigt. Uppskattningsvis är det uppåt 25 000 par som häckar i Sverige.
Tranor är ett allt större problem för Sveriges bönder.

Tranorna kostar mest
Totalt förra året fick bönderna totalt drygt 7,32 miljoner kronor i ersättning för skador av gäss och svanar och tranor. Men det är tranorna som kostar mest. Under förra året beviljade länsstyrelserna ersättningar på drygt fyra miljoner kronor för tranornas skador på grödor Största ersättningsdelen fanns i Västerbotten på drygt 2,4 miljoner.
Enligt Viltskadecenter är mörkertalet stort eftersom många bönder inte rapporterar om fåglarnas härjningar i grödorna. 

Vill ha allmän jakt på tranor
Jägarnas Riksförbund har krävt allmän jakt på bland annat tranor.
– Tyvärr finns flera gåsarter samt skarv, trana och svan med i EU:s omoderna bevarandedirektiv, som förstör möjligheterna till förvaltning utifrån lokala förutsättningar, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
Under medeltiden var köttet från tranor en dyr och åtråvärd delikatess.