Foto: Mostphotos 5 000 renar på vinterbete går inte ihop med jagande lodjur, nu är beslut om skyddsjakt fattat.

Skyddsjakt på två lodjur efter angrepp på ren

Handödalens sameby får skyddsjaga två lodjur vid Duvberg utanför Sveg. Beslutet grundas på att lodjuren slagit flera renar och risken är överhängande för ytterligare skador.

Handödalens sameby har närmare 5 000 renar på vinterbete norr om Sveg i skogarna vid Duvberg. Många av vajorna är dräktiga och känsliga för störningar inför vårflytten upp i fjällvärlden där kalvningslandet ligger, skriver Östersundsposten.

Lodjuren flyttade efter

Tidigare hade samebyn renar vid sidan av Svegsjön, där problem med lodjur uppstod. Sannolikt följde lodjuren efter då renarna flyttades till sin nuvarande plats där samebyns samtliga renar nu finns.

Länsstyrelsen påpekar att det är en normal affärsrisk inom renskötseln att rovdjur tar enstaka renar. Men i det här fallet, menar man. Kan skadorna bli betydligt värre och därför beviljas skyddsjakt på två lodjur.

Jakten får pågå till den 4 april.