Att få fler jägare som vill jaga gråsäl väntas först sedan licensjakt införts. Licensjakt ska prövas och sedan utvärderas under 2021, enligt den tidsplan som Naturvårdsverket fått.
Foto: Kjell-Erik Moseid Att få fler jägare som vill jaga gråsäl väntas först sedan licensjakt införts. Licensjakt ska prövas och sedan utvärderas under 2021, enligt den tidsplan som Naturvårdsverket fått.

Skyddsjakten på säl går trögt

Införandet av licensjakt ses som lösning

Västerbotten är ett av de län där skyddsjakten på gråsäl och vikare går trögt. Det är brist på jägare som kan ställa upp och freda yrkesfisket. På Naturvårdsverket ses licensjakt på gråsäl som en möjlighet att få fram fler säljägare.

Yrkesfiskaren Nils Erik Sjöström har svårt att få tag på jägare som kan decimera sälbeståndet.
– Vi försöker att få hjälp av jägare som ska hjälpa oss att ta bort sälen i det här området. Men det finns inget intresse av det. Bestämmelserna kring jakten gör att jägare drar sig för att vara ute och jaga, säger han till SVT Västerbotten.
Ett problem är att säljakten endast får ske inom 200 meter från den position där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fiskfångsten från näten.

Hoppas att licensjakt ger vändning
Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, hoppas på att införandet av licensjakt ska vända på utvecklingen när det gäller säljakten.
– Det är en jakt som skiljer sig från annan jakt. Just nu har vi inte en utvecklad tradition kring det här. En gång i tiden var säljakt stort i Sverige. Det är det inte idag så det finns inte tillräckligt många som håller på. Med tiden kanske det kan bli fler, inte minst om vi skulle införa licensjakt vilket det har öppnats för att vi ska kunna göra, förklarar han för SVT Västerbotten.

Regeringen ändrade jaktförordningen
Det var den 18 juli som regeringen tog beslut om en ändring av jaktförordningen. Därmed får Naturvårdsverket en möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl, som ses som det största hotet mot torskbeståndet. Ändringen i förordningen gäller endast från 29 november i år fram till 1 januari 2022. Tidschemat går ut på att det ska läggas fram en reviderad förvaltningsplan för gråsäl den 29 november.

Licensjakt på gråsäl ska utvärderas
Hur torskbeståndet ska skyddas ska presenteras senast den 1 juni nästa år. Därpå ska en eventuell licensjakt som reglerar gråsälsbeståndet utvärderas vetenskapligt senast den 1 juni 2021.
För jägarorganisationernas del välkomnas öppningen för licensjakt på gråsäl nästa år. Men företrädare för både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet har pekat på att det blir en nyckelfråga att häva förbudet mot att avyttra sälprodukter.