Foto: Shutterstock Det har fastslagits att det är en enda varg som ligger bakom flertalet angrepp på tamboskap. Skyddsjakten gäller därför enbart den individen.

Skyddsjaktsbeslut på vargindivid som attackerar boskap i Kronoberg

I går beslutade länsstyrelsen i Kronoberg om skyddsjakt på varg i delar av Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Åtgärden är en följd av de angrepp på tamboskap som inträffade under sensommaren.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om de många vargangreppen i Kronoberg, bland annat här, här och här.

Kraftig risk

Enligt länsstyrelsen finns det ” en kraftig risk för att fler angrepp kan ske i närtid” och man ”bedömer att andra skyddsåtgärder inte är tillräckliga”.

Man har också konstaterat att angreppen har utförts av en och samma individ – därför gäller skyddsjakten bara den skadegörande vargen.

I 14 dagar

Skyddsjakten kommer att börja gälla i samband med nästa vargangrepp i området och är giltig under 14 dagars tid. Länsstyrelsen fastslår också att skyddsjaktsbeslutet kan hävas om man märker att andra vargar befinner sig i området.

Skyddsjakten kommer att utföras av jägare som godkänts av länsstyrelsen i Kronoberg.