Skytteträning utan simulator. Börje Karlsson introducerar en lägerdeltagare i hagelskytte vid ett ungdomsläger utanför Södertälje.
Skytteträning utan simulator. Börje Karlsson introducerar en lägerdeltagare i hagelskytte vid ett ungdomsläger utanför Södertälje.

Skytteträning för 1,15 miljoner kan ge jägarkåren en framtid

Jägarnas Riksförbund ansöker hos jordbruksdepartement om ett bidrag på drygt 1,15 miljoner kronor. Pengarna ska gå till inköp av 22 skjutsimulatorer.
Med en simulator i varje länsdistrikt blir det lättare att både rekrytera och utbilda unga jägare.

Med hjälp av ett lasersikte på ett vanligt vapen går det att skytteöva mot en stor bildskärm, där olika sorters vilt passerar.

– Helt utan miljöpåverkan, buller eller olycksrisker kan vi med simulatorn ge ungdomar kunskaper i säker vapenhantering och jaktskytte.

Det säger Sivert Borup, Jägarnas Riksförbunds ungdomskonsulent.

– Utvecklingen av skyttesimulatorer har gått fort. Med de senaste modellerna kan man använda riktiga jaktvapen, vilket gör övningsskyttet näst intill lika bra som att stå på en riktig skjutbana, tillägger han.

För att klara de höga krav som samhället ställer på jägare i allmänhet, och unga jägare i synnerhet, krävs mycket övning med skjutvapen.

– Tyvärr så slår detta hårt mot många ungdomar då de är den ekonomiskt svagaste gruppen in samhället, kommenterar Sivert Borup.

– Först är det stora utlägg på jägarexamen, vapenskåp, vapen och licenser. Sedan kommer övningskyttet, där banorna ofta ligger långt utanför städerna och inte går att nå med kommunala transportmedel. Körkort och bil är ett måste. Är man ambitiös och vill bli en bra jägare blir det många mil och många skott till tyvärr orimliga kostnader, konstaterar ungdomskonsulenten.

Fler jägare faller ifrån än nya kommer till och jägarkåren får allt tunnare led.

– Om inget görs nu kommer inte regeringens utfästa mål för viltförvaltningen i landet att kunna utföras av en kunnig jägarkår på frivillig basis, varnar Sivert Borup.

Därför är det viktigt att rekrytera och utbilda nya generationer av jägare och viltvårdare.

Jägarnas Riksförbund satsar sedan många år hårt på introduktion av ungdomar i jakt och viltvård.

– Ungdomsarbetet har även ett uttalat stöd från regeringen, som år 2001 lämnade ett öronmärkt bidrag till förbundet för just detta, kommenterar Sivert Borup.

Det har gått bra för Jägarnas Riksförbunds ungdomsverksamhet.

– Nu har vi närmare 3 200 unga medlemmar fördelade över landet. De utgör cirka 14 procent av förbundets totala medlemsantal. Vi har aktiviteter i nästan alla våra avdelningar. Till exempel genomfördes 2004 nio ungdomsläger med hundratals deltagande ungdomar, berättar Sivert Borup.

– Det som bromsar utvecklingen är våra begränsade resurser, tillägger han.

Jägarnas Riksförbunds ungdomsverksamhet omfattar barn och ungdomar från cirka sju år och uppåt.

– För de yngre är verksamheten inriktad på att komma ut i skogen och ha kul. På ett lättsamt sätt lär vi dem förstå samspelet i naturen och innebörden av allemansrätten, förklarar Sivert Borup.

– Målet är att ge kunskap som gör att de känner sig trygga och säkra i naturen samt förstår och respekterar de djur och växter som lever där.

När det gäller de lite äldre ungdomarna är verksamheten mer inriktad på jakt och praktisk viltvård.

– Vi vet att intresset är stort bland både pojkar och flickor att få komma ut i naturen, att få lära sig ta tillvara av dess överskott, att bli jägare! Vad de behöver är utbildning, träning och praktik för att framöver kunna axla ansvaret som jägare, säger Jägarnas Riksförbund ungdomskonsulent.