Är det sådana här älgar som jaktstoppet på Öland skulle ge? Rapporter om ynkliga dvärgkalvar får nu allt fler jägare på Öland att ifrågasätta Jägareförbundets älgförvaltning.
Foto: Lars-Anders Larsson Är det sådana här älgar som jaktstoppet på Öland skulle ge? Rapporter om ynkliga dvärgkalvar får nu allt fler jägare på Öland att ifrågasätta Jägareförbundets älgförvaltning.

Små kalvar på Öland efter jaktstopp

– Vad händer med älgstammen på Öland?
Det undrar Olle Jonsson, Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande i Kalmar län. Den senaste tiden har han tagit emot flera rapporter om årskalvar som bara väger en tredjedel av vad de borde.
– Kalvar med en slaktvikt på 25 kilo, det är oroväckande.

– Vi har fått in flera rapporter om sådana små kalvar tillsammans med äldre kor, säger Olle Jonsson.

De små kalvarna väcker frågor om hur valet att inte jaga älg påverkat den öländska älgstammen. Efter fyra års jaktuppehåll har det nu varit jakt på kalv i Ölands två älgskötselområden.

– Frågan är hur de här små kalvarna ska klara vintern. Att det blir så här kan bero på att man skjuter av för få, kommenterar han.

Kjell Wallin, som är populationsekologisk forskare vid Göteborgs universitet, har lång erfarenhet av älgens populationsekologi.

– Årskalvarna borde väga mellan 75 och 100 kilo vid den här tiden på året. Att de är så här små på Öland kan bero på brist på föda.

Födobristen kan förklaras med att älgstammen har blivit större och att sommaren varit torr.

– Får älgkorna i sig för lite mat så föds för små kalvar. Så är det för oss människor också. Ju större konkurrens om födan desto mindre djur.

Kjell Wallin minns hur det var under Älvsborgssjukan för tio år sedan.

Brist på föda för älgarna

– Då var det brist på föda för älgarna. Kalvarna var små men då var det också många rådjur som var med och konkurrerade om födan. På Öland finns det också en ganska stor rådjursstam.

Är det bra för älgstammen att vänta med att jaga?

– Det beror på, svarar Kjell Wallin. Ingen bryr sig om hur det går med sparvar till exempel. Blir de för många så ser naturen till att många av dem dör om det inte finns tillräckligt med mat.

Kjell Wallin förklarar att när det gäller älgstammen så är det jägarna som bestämmer.

– Och då beror det på vad de vill ha. Att hålla igen med jakten ger många och små djur. Jägarna vill ha djur med mycket slaktkött och ståtliga djur. Det får man inte nu.

”Kalvarna växer aldrig till sig”

– Kalvar som föds små och får konkurrera om maten växer aldrig till sig som de ska.

Men Wallin är inte orolig för att de små kalvarna inte ska klara vintern.

– På Öland blåser snön bort ganska bra och blottar buskar och liknande som älgarna kan äta av. Kölden är inget problem för älgarna. Det är värmen som kan vara ett problem för dem.

Kjell Wallin vill inte ta ställning till om det är bra eller dåligt att låta bli att jaga för att få en bättre älgstam.

”Jaktstoppet gav ynkliga dvärgkalvar”

– Fyra års jaktstopp på älgar på Öland har gett oss ynkliga dvärgkalvar. Nu är det dags att börja förvalta älgstammen på riktigt.

Det tycker jägaren som fällde dvärgkalven på bilden ovan.

Skytten vill vara anonym eftersom älgjakten på Öland har blivit en infekterad historia med höga insatser från Jägareförbundets sida.

Öland har framhållits som ett föredöme när förbundet förgäves försökte stoppa hela älgjakten i Skåne i oktober i år.

Jägaren tycker att det är dags att även börja jaga vuxna djur på det få skogsområden på Öland, där älgarna samlas vintertid och orsakar svåra skador på skogen.

– Vi har inte råd med de älgarna som är i vinterstam. Sådana här kalvar är tecken på att det saknas mat. Det tar lång tid att få en bra älgstam igen. Men det måste göras med en bra planerad jakt, där mer än kalvar skjuts, framhåller kalvskytten.

– De älgar med dåliga anlag, som får sådana här ynkliga kalvar, ska skjutas bort!

– Jaktstoppet för vuxna djur har inte gett en bättre älgstam. Länsstyrelsen och viltvårdsnämnden är vilseförda i den här frågan, tillägger han.

Anders Ljung