Småöring lever gärna på djupt vatten

Ny forskning från Göteborgs universitet visar att de grunda och långsamtflytande delarna i vattendragen är viktiga för unga laxar och öringar när de konkurreras ut från de djupare delarna av sina artfränder.

Tidigare har man trott att de unga fiskarna var begränsade till de lugnare delarna av vattendragen på grund av sämre simförmåga. Men så är alltså inte fallet, visar försök som utförts av Rasmus Kaspersson vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Hans studier visar att det snarare är äldre fiskar som i konkurrens om livsutrymme får yngre individer att använda grundare vatten. I när antalet äldre individer minskade, flyttade årsungarna genast till djupare delar av vattendraget.
— Detta tyder på att årsungar egentligen föredrar att leva där det är djupare och mer snabbflytande, där de hittar mer mat och är skyddade från fiskätande fåglar och mink, säger Rasmus Kaspersson i ett pressmeddelande.

Grunda tillflyktsplatser
I en naturlig miljö förekommer dock både äldre och yngre individer tillsammans och då fungerar de grundare miljöerna som tillflyktsplatser för yngre fiskar. När äldre individer flyttades från delar av försöksvattendragen ökade årsungarnas vikt och längd. Hur många äldre öringar och laxar det finns i vattendraget tycks alltså ha en indirekt inverkan på hur många årsungar som når vuxen ålder.