Foto: Anna Förster JRF:s årsstämma ägde rum under helgen på Scandic Norrköping Nord.

Smidig JRF-stämma i samförstånd

Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Norrköping avslutades under söndagsförmiddagen. Sammanlagt sju motioner behandlades, tre av dem bifölls av stämman.

JRF:s årsstämma gick i samförståndets tecken och de inkomna motionerna behandlades snabbare än väntat efter par intressanta diskussioner.

Tre motioner bifölls

Sammanlagt behandlade sju motioner, varav tre bifölls. En motion som avslogs handlade om ”medlemstian”, det vill säga att tio kronor av varje medlems årsavgift tillfaller den avdelning som medlemmen tillhör.

Från Kalmar kom ett förslag om att medlemstian skulle växa till en medlemstjuga, något som bland annat distriktsordföranden i Kalmar, Börje Karlsson, talade sig varm för. Motionen avslogs dock.

En motion gällande att lägga till örn i paragraf 28 i jaktförordningen, som inkom från Lennart Eklund som är disktriktsordförande i Örebro, bifölls efter en diskussion.

Viktiga eldsjälar

Ytterligare en motion som bifölls kom från hedersmedlem Ulf Kallin och handlade om förtjänsttecken. I motionen yrkade han bland annat att förtjänsttecken ska synliggöras och att informationen om dem ska blir bättre. Årsstämman höll med om att förbundets eldsjälar är mycket viktig och bör uppmärksammas.

Nästa motion som vann bifall handlade om jägarexamens teoriprov och att JRF bör arbeta för att kostnaden för omprov ska sänkas, något som vann bifall.

Förbundets policy

Årsstämman hade också att ta ställning till två av styrelsen hänskjutna frågor som årsstämman biföll – dels förbundets policy inom jakt- och viltvård, dels om nya bestämmelser för förbundets älgskyttemärke. Dan Franzén från Östergötland yrkade att man även ska se över hur förbundets representanter bör uttrycka sig i sociala medier, vilket årsstämman biföll.